Prohlídka kostela Božího Těla – Sv. Ducha

Prohlídka kostela Božího Těla – Sv. Ducha jen s průvodcem se dostanete dovnitř …. Na jaře, kdy slavonický pastýř na pahorku stádo pásl a rolníci na blízkých polích orali, vzplanulo tam kameniště křovím ukryté ohněm nadobyčejným a tak živým, že i dobytek...