Graselova stezka Vratěnín

Loupežnická vyhlídka

DYJE, © Karel Hrubý

Délka trasy
7 km

Informace: Obecní úřad Vratěnín

Vratěnín Grasel dobře znal. V nedalekém Drosendorfu byl za drobné krádeže poprvé vězněn již ve svých devíti letech. V Graselově mládí romantická vyhlídka nad horním tokem Dyje se později, v době jeho pronásledování, stala strategickou pozorovatelnou při cestách z Rakouska na Moravu a zpět.

Graselova Stezka vychází od budovy obecního úřadu ve Vratěníně (dříve poštovní stanice na trase Praha – Vídeň). Vede po silnici k hraničnímu přechodu do Rakouska, u sochy sv. Jana Nepomuckého odbočuje spolu se zelenou turistickou značkou na polní cestu. Za polem, u lesa odbočuje zelená značka vlevo a Graselova stezka pokračuje dál po asfaltové silničce. Po chvíli se stezka rozděluje na dvě trasy – horní stezka vede po asfaltce až k vyhlídce Bílý kříž. Na dolní stezku odbočíme vpravo z asfaltky a dál lesem z kopce dolů, mezi hraničními patníky až k řece. Po proudu řeky, zhruba 1,5 km vede stezka po staré mlynářské cestě, pod svahem přírodní rezervace Bílý kříž, až pod skálu, ve které jsou umístěny obrazce kosmogramů. Zde stezka odbočuje od řeky vzhůru, úvozovou cestou, na náhorní planinu, kde se setkává s horní stezkou. Odsud se můžeme vlevo vrátit na vyhlídku Bílý kříž, nebo pokračovat vpravo ke Zlaté studánce a podél Vratěnínského potoka bývalou křížovou cestou s kapličkami. Z obou směrů se stezka vrací do Vratěnína.

Stezka je značena žlutým terčem orámovaným bílým písmenem „G“

Graselova stezka okolím Vratěnína vede územím bývalého uzavřeného hraničního pásma, polními cestami a lesem.
K tomu NEJ na stezce patří stará mlýnská cesta údolím Dyje, přírodní rezervace Bílý kříž s romantickou vyhlídkou na skále nad Dyjí, a Zlatá studánka.

Dotykem se Vám obrázek zvětší a zobrazí i s popisem.

Prohlédněte si i ostatní stezky.

Slavonice
Nové Syrovice
Karlstein
Vratěnín
Nová Bystřice
Český Rudolec
Dobersberg
Přehled stezek