Graselova stezka Nové Syrovice

Rodiště J. G. Grasela

Délka trasy
10 km

Informace: Obecní úřad Nové Syrovice

V Nových Syrovicích se možná sama vrchnost přičinila o neblahý Graselův osud. Hraběti Janu Jindřichu Nimpschovi úředně příslušela chudinská a poručenská výchova. Možná byl ještě čas chlapce zachránit, když roku 1801 byla matka malého Johanna zatčena a chlapec byl postrkem poslán do rodné obce. Grasel při výslechu 21. března 1817 o této situaci říká: „Vrchnost nic takového neudělala a ačkoliv jsem byl bez oblečení a mrzly mi nohy, nedostalo se mi odnikud pomoci.“

Stezka vychází od Novosyrovického rybníka, za kterým stával Graselův rodný dům. Ten dnes již neexistuje. Dále vede stezka po klidné silnici směrem na Dešov k přírodním rezervacím Habrová seč a U Lusthausu, kolem tajuplných staveb v lese: Lusthaus, Špice a Sibyla. Vypráví se o nich tato pověst: „Jeden z majitelů zdejšího panství byl velice pobožný a chtěl stůj co stůj v novosyrovických lesích postavit kostel. Vyšší církevní úřady mu to však nepovolily a proto se rozhodl dosáhnout svého malou lstí – kostel postavil, ale rozděleně, ve třech samostatných stavbách“. Špice znázorňuje kostelní věž, Lusthaus chrámovou loď a Sibyla sakristii. Od staveb vede dále stezka převážně po hraně lesa a nabízí krásné výhledy do kraje. Při návratu do Syrovic si alespoň zvenku prohlédněte rozsáhlý novorenesanční zámek. V minulosti sídlo majitelů panství, dnes ústav sociální péče.

Stezka je značena žlutým terčem orámovaným bílým písmenem „G“

Novosyrovická stezka vede z obce, která je rodištěm J. G. Grasela, rovinatou krajinou, přírodní rezervací Habrová seč.
K tomu NEJ na stezce patří právě krása habrového lesa (a to zejména na podzim) a v ní drobné stavby – obelisk Špice, lovecký letohrádek Lusthaus, a rotunda Sybila.

Dotykem se Vám obrázek zvětší a zobrazí i s popisem.

Prohlédněte si i ostatní stezky.

Slavonice
Nové Syrovice
Karlstein
Vratěnín
Nová Bystřice
Český Rudolec
Dobersberg
Přehled stezek