Graselova stezka Nová Bystřice

Na okraji společnosti – úkryt v rasovně

Délka trasy
29 km

Informace: Informační středisko Nová Bystřice

Na severním předměstí Nové Bystřice, stranou od centra, stávala rasovna. Zde se v roce 1814 skrýval J. G. Grasel. Zapáchající rasovna a odstrčená chudina, která v jejím okolí živořila, často poskytovaly útočiště zlodějům a jiným lapkům. Předměstí se dnes nazývá Ovčárna, ale ještě nedávno se zde říkalo Na mrchovišti.

Stezka vychází od I-centra na náměstí. Vede vpravo městem ke golfovému hřišti, kolem rybníků Mnišský, Proudný až k rybníku Blanko, kde je přírodní rezervace. Za hrází, po silničce vpravo jdeme do obce Smrčná. Na návsi, za silnicí vede vlevo mezi domky, okolo rybníka a za posledním domem mezi pastviny. Za hrází dalšího rybníčku stoupá vpravo až do Hradiště. Za obcí vede stezka vlevo do skal, odtud se vrací na silnici. Podél sjezdovky jdeme až na hlavní silnici. Za ní stoupáme k bunkru a od něj vpravo dolů na Ovčárnu. Dále vlevo mezi zahrady, kolem rybníčků a vlevo do lesa. Za lesem vpravo po silnici do Hůrek. Ve vsi odbočíme vpravo k zastávce úzkokolejky. Dále stezka vede po silnici do obce Blato. Na návsi u kapličky doprava a kolem rybníku Osika jdeme až do obce Klášter. Zde kolem kostela stoupá stezka vpravo k samotám Mýtinky. V aleji stezka odbočuje vpravo a lesem vede až ke kapličce nad obcí Artolec. Za kapličkou vpravo na kamenný vrch, za ním doprava na louky nad Bystřicí a vlevo k silnici. Po ní 1km do výchozího místa.

Stezka je značena žlutým terčem orámovaným bílým písmenem „G“

K tomu NEJ na stezce patří přírodní rezer­vace Blanko, skalní útvar Hradiště, židovský hřbitov – ležící nedaleko stezky, Klášter a v neposlední řadě dráha Jindřichohradecké úzkokolejky, která může být příjemným zpestřením i zkrácením výletu.

Dotykem se Vám obrázek zvětší a zobrazí i s popisem.

Prohlédněte si i ostatní stezky.

Slavonice
Nové Syrovice
Karlstein
Vratěnín
Nová Bystřice
Český Rudolec
Dobersberg
Přehled stezek