Graselova stezka  Slavonice

Úkryty v lesích

Délka trasy
23 km

Informace: Slavonická renesanční, o.p.s.
Na potoku 629, Slavonice

Na jaře roku 1814 se Grasel skrýval se svými společníky ve Slavonicích. Ukládajíce se večer ke spánku, zpozorovali ještě včas příchod pátrací komise. Grasel se schoval, ostatní byli pozatýkáni. Od té doby byl okolními lesy štván jako divá zvěř, opuštěný a vyčerpaný se musel skrývat v jeskyních a kamenných slujích.

Stezka vychází od informační tabule u vlakového nádraží ve Slavonicích. Vede po silnici na Stálkov. Vpravo, lipovou alejí vystoupá k poutnímu kostelu Božího Těla. Polní cestou vede k lesu a ke kaskádě lesních rybníků, po asfaltové silničce a zelené značce k rybníku Velký Troubný. Od něj, po žluté značce na nejvyšší bod trasy, ke Graselově sluji. Seskupení balvanů za jeskyní – Schillerovy kameny obchází stezka zleva, k lesní cestě, kterou přejde a naváže na tzv. Menhirovou cestu. Dále vede k silnici a vlevo na stoječínskou křižovatku. Za ní vpravo odbočuje na cestu vedoucí k usedlostem a vodní pile Peníkov. Od pily vede zpět do lesa a dolů k potoku, mine zastavení Francouzský kámen a Psí hřbitov. Před novým rybníkem stezka uhýbá pod hráz a pokračuje po lávkách nad mokřinami. Dál sestoupí na louku až k vyhlídce nad Českým Rudolcem. Na návsi od mapy pokračuje po silnici, po červené značce na rozcestí směrem na Dačice. Za mostkem odbočuje ze silnice vpravo, po proudu Bolíkovského potoka, který sleduje až do vesnice Dolní Bolíkov, kde končí na vlakové zastávce.

Stezka je značena žlutým terčem orámovaným bílým písmenem „G“

K tomu NEJ na stezce patří Graselova sluj, vodní pila Penikov, Psí hřbitov, Francouzský kámen, chátrající zámek v Českém Rudolci a zaniklé železářské hutě v Dolním Bolíkově.

Dotykem se Vám obrázek zvětší a zobrazí i s popisem.

Prohlédněte si i ostatní stezky.

Slavonice
Nové Syrovice
Karlstein
Vratěnín
Nová Bystřice
Český Rudolec
Dobersberg
Přehled stezek