Graselova stezka Český Rudolec

O vyloupené zámecké pokladně

Délka trasy
9 km

Informace: Obecní úřad Český Rudolec

V Českém Rudolci přišel kdysi do pivovaru přestrojený Grázl – a poručil si pivo. Dal se do řeči a najednou povídá: „Jestlipak víte, že zde v kraji se zdržuje nebezpečný lupič Grázl? Prý se chystá vyloupit zámeckou pokladu!“ „Jestli je to pravda,“ odpověděl sládek, „měli bychom ho v lese vyčíhat a polapit.“ … Hrabě Razumovský se svými služebníky pak číhal v lese na Grázla. Ten mezitím v panském přestrojení vylákal ze správce klíče a onu zámeckou pokladnu vyloupil. … «

Z Českého Rudolce, vychází Graselova stezka na návsi od kostela sv. Jana Křtitele. Vede, po silnici na Jindřichův Hradec, za Rudoleckým rybníkem, odbočuje vlevo, po silnici na Radíkov. Po 1 km odbočuje stezka na kraji lesa, vpravo, na lesní cestu, po ní dojdeme do Horního Radíkova. Za obcí v lese se nachází místo zvané Kutiště. Zde jsou patrné stopy těžby stříbra. Stezka vede dál k Hornoradíkovskému potoku, nad kterým se tyčí žulové skalní město, Filipovy kameny. Přes kopec Skalka – lidově Kofrštán (Kupferstein – NJ – měděný kámen) vede stezka do Radíkova, kterým prochází k rybníkům Horní a Dolní Hamr. Pod Radíkovem se stezka napojuje na červenou turistickou značku, po které se výletní okruh uzavírá zpět do Českého Rudolce.

Stezka je značena žlutým terčem orámovaným bílým písmenem „G“

K tomu NEJ na rudolecké Graselově stezce patří úsek procházející skalami „Filipovy kameny“. Pod nimi se ztrácí Hornoradíkovský potok, jehož bublání je slyšet v rozsedlinách.

Dotykem se Vám obrázek zvětší a zobrazí i s popisem.

Prohlédněte si i ostatní stezky.

Slavonice
Nové Syrovice
Karlstein
Vratěnín
Nová Bystřice
Český Rudolec
Dobersberg
Přehled stezek