Vodní pila Penikov – unikátní technická památka

Čvc 20, 2020

Ukázka pořezu a příběh tesaře a sekerníka Doubka.

Vodní pila Penikov – unikátní technická památka, od roku 2014 národní kulturní památka (na Graselově stezce nad Č. Rudolcem) – prohlídka – vodní pily, ukázka pořezu a výklad o pile i jejich dávných stavitelích.

Výklad Vás vtáhne do obdivuhodného světa zaniklých řemesel a dovedností našich předků.

Prohlídky od května do října vždy v sobotu v 15 hodin, v červenci a srpnu i každou středu a neděli v 15 hodin, délka prohlídky 40 minut, pro skupiny do 15 osob.
Vstupné – dospělí 50,- Kč, děti 10 – 18 let 20,- Kč, mladší děti zdarma. Zakoupit si zde můžete i turistickou známku této technické památky.

Vznik pily a Doubkova mlýna v Penikově není přesně znám, uvádí se až letopočet 1865, do kterého je datováno současné vnitřní vybavení pily.

Voda rybníka poháněla pilu a mlýn pravidelně až do doby po druhé světové války. 50. léta přinesla konec provozu obou objektů. Mlýn se zastavil úplně, pila byla využívána příležitostně až do začátku 70. let.

Poté došlo vlivem zanedbání údržby ke zničení vodních kol a k průsakům rybníka do podpilí. Pronikající voda způsobila zborcení kamenných zdí, nesoucích celodřevěné vrchní patro stavby

Nemovitá kulturní památka (1963) v majetku Obce Český Rudolec, avšak podstatného zájmu a následné opravy se pila dočkala až v letech 2001 až 2005. Rekonstrukci pily zajišťovalo občanské sdružení Zkrášlovací spolek Rudolecko a jeho přátelé s pomocí sponzorů. Především jim patří dík za opětovné uvedení této kulturní památky do provozu. Rekonstrukci technologické části pily provedl sekerník Josef Kudrna ml. z Dolního Radíkova. Projektovou dokumentaci pily vypracoval Ing. Karel Janák Csc.

Pilnice se tak vrátila nejen do svého historického vzhledu, ale i provozuschopného stavu, který odpovídá pravděpodobné přestavbě pilnice krátce před první světovou válkou.

Zdrojem vody pro pohon pilnice je rybník, pod jehož hrází je pila. Voda proudí vstupní částí náhonu a plní nátokovou skříň. Průtok přes kolo se ovládá pomocí táhla a ramene z pilnice. Náhon vede vodu na vodní kolo hlavního pohonu. Zpětný chod vozíku pohání pomocné vodní kolo na konci náhonu. Voda je na něj ale vedena až po dokončení řezu samočinně se přepínající klapkou. Současně se tím vypíná chod pily.

Hlavním strojem je svislá rámová pila celodřevěné konstrukce. Výřezy se z cesty na hrázi rybníka nakulují vraty ve stěně budovy na vozík rámové pily. Na vozíku se výřez upevní a i s vozíkem prochází rámem pily. Jediný list pily odřízne jeden kus řeziva. Po dokončení řezu se vozík ručně nebo samočinně navrací do výchozí polohy. Kus řeziva se odebere, výřez uvolní, bočně posune o tloušťku následného kusu řeziva, znovu upne a v řezání lze pokračovat. Řezivo je ručně vynášeno vstupními vraty ven a připravováno na odvoz.

Od roku 2011 má v pronájmu pilu Slavonická renesanční, o.p.s., která na ní zajišt´uje pravidelné prohlídky a ve spolupráci s obcí Český Rudolec i její údržbu.

Co by Vás mohlo ještě zajímat.