Prohlídka kostela Božího Těla – Sv. Ducha

Srp 15, 2020

jen s průvodcem se dostanete dovnitř

…. Na jaře, kdy slavonický pastýř na pahorku stádo pásl a rolníci na blízkých polích orali, vzplanulo tam kameniště křovím ukryté ohněm nadobyčejným a tak živým, že i dobytek shlédnuv ho na kolena padl, jakoby se klaněl. Pastýř myslil, že hoří keř a volal: “Hle, sedláče, oheň!” Podivili se všichni, a přikročivše blíže, co spatřili? Svatou hostii, neporušenou a zářící nebeským leskem!…

Co udělali slavoničtí obyvatelé, když nalezli ukradenou hostii? Snažili se jí donést zpět do farního kostela. Jenže, potřikráte slavnostně hostii přenášeli a třikrát jim v Dačické bráně zmizela. Nalezli ji pokaždé tam, odkud se vydali, tedy na vrcholku kopce, kde byla prvně nalezena. I uvědomili si, že to není jen tak, že jim Bůh dává znamení, aby tam vystavěli svatyni k jeho uctívání. A tak se i stalo. Z církevních spisů je doloženo, že již v roce 1292 bylo kapli Božího těla uděleno právo odpustků.

O vzniku poutního kostela Božího Těla vypráví pověst “O ukradené hostii”.

Prohlídku kostela Vám na objednání zajistí paní Miroslava Nevrklová – mobil 723 871 181.

Co by Vás mohlo ještě zajímat.