Stezky v roce 2010

Srp 14, 2010

Co se událo na stezkách 2010

Socha bambitka nebo šibenice?… a mnohé další objekty vznikly v umělecké dílně LANDART, umělecké objekty pro Graselovy stezky

Dílnu LANDART – umělecké objekty pro Graselovy stezky – připravovala Slavonická renesanční, o.p.s. od února letošního roku a v prvním červencovém týdnu se dílna realizovala v otevřeném ateliéru na zahradě před bývalým pivovarem, dnes dvorem Stavební huti Slavonice (u slavonického nádraží).

Do dílny se přihlásilo 12 tvůrců, převážně akademických sochařů a sochařek. Objekty ozdobí Graselovy stezky v okolí Slavonic, Českého Rudolce, Nových Syrovic, Vratěnína a Nové Bystřice. Všechny návrhy uměleckým způsobem interpretují ústřední téma, kterým je loupežník Johan Georg Grasel. „Všichni tvůrci se výborně trefili do našeho zadání – pracují se symboly, příběhy, dojmy v těsnějším, či volnějším spojení s postavou Grasela. Jejich sochy, soudě podle návrhů, které nám předložili, vytvoří soubor umělecky kvalitních interpretačních objektů, které bude radost na stezkách objevovat.“ sdělila Olga Žampová, ředitelka SR, o.p.s. „doladujeme poslední detaily – prkna, dráty, písek, cement a tak, aby měli sochaři vše potřebné připravené“ doplnila asistentka projektu Graselových stezek Jiřina Marková.

Některá díla budou během prázdnin vystavena ve Slavonicích (až na podzim budou instalována na stezky) a některá vzniknou přímo na stezkách. O průběhu dílny, příbězích jednotlivých soch vyjde publikace – Katalog dílny LANDART – umělecké objekty pro Graselovy stezky, Slavonice 2010.

Graselovy stezky jsou projektem v oblasti rozvoje šetrné turistiky, který od roku 2003 přispívá ke společenskému i ekonomickému oživení venkovského slavonického regionu. V roce 2004 získal projekt „Graselovy stezky“ ocenění české národní ceny Heritage Award 2003 za přínos k ochraně kulturního a přírodního dědictví a komunitní spolupráci. V roce 2008 získal projekt Graselových stezek podporu ze zdrojů Evropské unie – z Operačního programu Evropská územní spolupráce Rakousko – Česká republika. V letech 2009 – 2011 „doteče“ do pohraničního regionu (jižní Čechy – jihozápadní Morava – dolní Rakousko) 234.715 eur. Cílem projektu je rozvoj přeshraniční šetrné turistiky – stávající stezky budou opraveny, vybaveny, i vyznačeny nové. Projekt přinese zkvalitnění stávajících a zavedení nových služeb pro cestovní ruch, nabídne programy pro rozšíření turistické sezony.

Co by Vás mohlo ještě zajímat.