Stezky v roce 2009

Čvc 22, 2010

Slavonická renesanční, o.p.s., 6. dubna 2009 – Graselovy stezky získaly podporu z fondů EU (TZ)
Z Operačního programu Evropská územní spolupráce Rakousko – Česká republika „doteče“ v letech 2009 – 2011 do pohraničního regionu (jižní Čechy – jihozápadní Morava – dolní Rakousko) 234.715 eur. Cílem projektu je rozvoj přeshraniční šetrné turistiky. Mezi jihočeskou Novou Bystřicí, přes Slavonice, Vratěnín až do moravských Nových Syrovic a v této délce i z rakouské strany hranic, budou opraveny stávající i vyznačeny nové, pěší stezky pod značkou „Graselovy stezky“. Idea projektu Graselovy stezky vychází ze snahy zpřístupnit – zviditelnit (ale zároveň nezdevastovat!) = citlivě interpretovat místní dědictví z dob (přelom 18. a 19 století), kdy v kraji pobýval, loupil a skrýval se Johan Georg Grasel, jehož jméno dalo vzniknout hanlivému označení grázl.

Od roku 2002 vzniklo šest Graselových stezek, v celkové délce cca 80 km. Tvoří vždy výletní okruhy kolem městeček a obcí regionu – Nová Bystřice, Slavonice, Vratěnín, Nové Syrovice, v Rakousku jsou stezky sítí cest mikroregionem Thayaland. Obsahem podpořeného projektu bude zkvalitnit stezky – orientační systém, značení, bezpečnostní prvky, zkvalitnit informace o stezkách – vydáním mapových letáků, průvodce, obměnou webových stránek, zajištěním propagačních, osvětových i společenských akcí, atp.

Nelehkým úkolem a zároveň výzvou je vzhledem k závazku „šetrné turistiky“ hledat a volit taková řešení, která sice přivedou do regionu více návštěvníků, ale takovým způsobem, že nebudou ohroženy místní kulturní, přírodní ani jiné jedinečnosti – v rámci projektu nebude krajina pokrytá cedulemi, naším cílem je informace o stezkách – popis tras a informace o zajímavostech neprezentovat jen na papírových výstupech, ale i ve formě zvukových nahrávek MP3, návštěvníky vhodným, neotravným a nerepresivním způsobem vést k citlivosti a zodpovědnosti. Chceme naplnit pojem „šetrná turistika“ kvalitním a jedinečným obsahem, kvůli kterému se návštěvníci na Graselovy stezky budou rádi vracet.

Vedoucí organizací projektu je Slavonická renesanční, o.p.s. partnerem rakouský Zukunftsraum Thayaland.

Akce 2009

  • Dne 25. dubna se konal již tradiční výlet ke Dni Země. Trasa vedla opět po Graselově stezce, tentokrát jsme zvolili trasu Nová Bystřice – Hůrky – Blato – Klášter. Náplní celé akce byla především procházka po krásné krajině, seznámení s jejími zajímavosti a samozřejmě již zavedený sběr odpadků během cesty.
  • Brontosauři na Graselově stezce uklízeli 1. května.
  • 20. června – výlet po nové trase Graselovy stezky ze Slavonic do Maříže a zpět, oběd v Restaurantu OÁZA v Maříži.
  • 19. září – výlet po stezce v Nové Bystřici, během výletu se hrály drobné hry a opékaly buřty
  • 17. října – posvícení v Nových Syrovicích
  • výlet na Graselovu vyhlídku ve Vratěnině a běžecký závod po Grázlovce v Českém Rudolci.
    Na podzim je na Graselových stezkách krásně!

Nové mapové letáky

Veleúspěšný rok 2009 byl zakončen setkáním k projektu Graselovy stezky – ve čtvrtek 26. listopadu v 17 hodin v Dobersbergu v Gasthausu Handl. Na programu bylo představení mnohého z toho, co se povedlo letos v rámci projektu udělat – NOVÉ MAPOVÉ LETÁKY nových okruhů stezek v Rakousku, fotografiemi a slovem byly předvedeny další akce a programy Graselových stezek – výlety, závody, hry, údržba stezek, atp. Síť bezmála 80 km stezek v Rakousku, vyznačená v roce 2006 – 2008, byla v roce 2009 konsolidována do třech výletních okruhů kolem městeček – Dobersberg, Karlstein a Raabs. Stezky tak mají stejný “střih”, jako čtyři Graselovy stezky na české straně – Slavonice, Nová Bystřice, Vratěnín, Nové Syrovice. Mapy jsou volně k dispozici v kanceláři SR,o.p.s

Co by Vás mohlo ještě zajímat.