Land Art – Sjednocení

Srp 14, 2010

Geopunkturní veřejná stavba

Kosmogram ve Vratěníně

Ve slunečném dni podzimního slunovratu byl na Graselově stezce ve Vratěníně osazen první kosmogram. Stalo se tak v rámci projektu SJEDNOCENÍ, který letos v létě začal realizovat Jan Tajboš. Je to první krok, kterým vstupujeme do proudu sil země.

Přístřeší pro poutníky
Autor: Jan Tajboš

Krajina obsahuje sebe si vědomé inteligentní celky. Její organismus je, podobně jako u člověka, složen z energetických center a drah, vitálních a duševně duchovních kvalit.
Záměrem projektu je nalézt v krajině Graselových stezek silový bod, na nějž jsou vávzány významné inteligence oblasti. Povaha místa pak bude zrcadlena a rozvinuta geopunkturním artefaktem-obydlím v podobě přístřeší pro poutníky. Obydlí se má stát místem odpočinku, kontemplace, sjednocení i rozmlouvání člověka s inteligencí krajiny Země. Bude vymodelováno / stavěno převážně z materiálu dostupného ve volné krajině s využitím metody superadobe, vyvinuté iránským architektem Naderem Khalilim. Součástí stavby budou reliéfy a grafické symboly – kosmogramy, inspirované geniem loci okrsků/okruhů jednotlivých Graselových stezek, vytvářejících archetypální znakovou mapu organizmu krajiny a jeho povahy.
Z jednoho místa pak bude možné prožívat esenci celého vybraného okrsku a sladit se s geniem jeho krajiny.

Co by Vás mohlo ještě zajímat.