Stezky v roce 2004

Bře 13, 2005

Co se událo na stezkách 2004

Sázení dubů – Den Země na Graselově stezce

Na Graselově stezce jsme nasázeli loupežnické duby a společně se vydali prošlápnout pokračování stezky z Českého Rudolce do Dolního Bolíkova. Stezka vede kolem pstruhového Bolíkovského potoka, na jejím konci čeká návštěvníka technická památka – patrné stopy po bolíkovských železárnách, které patřily v první polovině 19. století k největším na Moravě.

Pracovní výlet mapování Graselových stezek na česko – rakouském pomezí

Mapování se uskutečnilo 28. října 2004 a první zastávka byla v zajímavé obci VRATĚNÍN. Po diskusi se starostou M. Kinclem o cestovním ruchu v obci jsme si prohlédli prostory renovovaného kláštera. Klášter je v soukromých rukou, navíc s komplikovanými majetkovými vztahy, avšak majitel pan se nám velice věnoval a mohli jsme si všechno prohlédnout. Součástí kláštera je renovovaný prostor pro obecní účely – výstavy, setkání, koncerty apod. V Nových Syrovicích, Graselově rodišti, jsme se setkali při pracovním obědě se starostou obce, panem Oldřichem Svobodou. Věnoval nám kopie části obecní kroniky, v nichž se píše o Graselovi a probírali jsme možnosti spolupráce. Přes hraniční přechod ve Vratěníně jsme přejeli do rakouského Drosendorfu. Velkým zážitkem byla prohlídka míst spojených s Graselem, především cely v bývalém vězení, v němž byl Grasel zavřený již jako dítě. Drosendorf je půvabné historické městečko a náš průvodce, Willi Erasmus, byl velice fundovaný.

Další zastávkou bylo opět krásné historické rakouské městečko RAABS an der Thaya. S průvodkyní paní Doris Kainz z Turistického svaz Thayatal jsme si prohlédli město a přesunuli se dál do KARLSTEINU an der Thaya. Zde se nám věnoval pan starosta Karl Wanko, setkali jsme se se zástupci Spolku léčivých bylin a navštívili jejich fantastickou prodejnu a ochutnali místní šnaps. Také jsme přemítali o osobě loupžníka Grasela, protože na rakouské straně hranic mají jeho působení více zmapované, mají více dokladů, také zde toho více spáchal. Poslední zastávkou byl v pozdním odpoledni DOBERSBERG. Pan Konrad Wettstein, průvodce Naturparkem Dobersberg představil návrh nové Graselovy stezky, která povede z Dobersbergu přes Waldkirchen, Gilgenberg a Fratres do Slavonic a naopak. Pracovní výlet se vydařil a všichni zúčastnění si odnesli zajímavé zážitky.

Co by Vás mohlo ještě zajímat.