Graselovy stezky  Impressum

Vlastník a provozovatel

Vlastníkem a provozovatelem webových stránek www.grasel.eu je Slavonická renesanční, o.p.s., se sídlem Na potoku 629, Slavonice 378 81, IČ: 261 08 721, tel.: 384 493 884, mobil 724 919 413, registrována v rejstříku obecně prospěšných společností u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl O, vložka 130

Informace o autorech webových stránek

Stránky vyrobila firma grafikraum
Liniengasse 33/25
1060 Wien
Rakousko
www.grafikraum.at

Koncept a design: Petr Švestka

Aktualizace: Veronika Trencinová

Autoři fotografií: Karel Hruby, Monika Satavová, Petr Švestka, archiv Slavonické renesanční, o.p.s.

K jakémukoliv užití textů, obrázků, grafických prvků a dalších dat, uvedených či používaných na těchto webových stránkách, je třeba souhlas provozovatele.

Snažíme se, aby obsah těchto webových stránek byl aktuální a informace hodnověrné a správné. Přes všechnu péči, kterou stránkám věnujeme, se nedá vyloučit, že se na nich objeví chybné údaje. Předem děkujeme za připomínky k obsahu stránek, které je možno zasílat na e-mail: komunikace@grasel.eu.

Webové stránky obsahují odkazy na stránky jiných provozovatelů. Slavonická renesanční, o.p.s. nemá vliv na obsah těchto externích stránek, a proto za něj nenese žádnou odpovědnost. Slavonická renesanční, o. p. s. nenese taktéž odpovědnost za případné škody, které by byly způsobeny využíváním informací zveřejněných na webových stránkách www.grasel.eu ani za škody způsobené využíváním informací externích stránek.

Webové stránky www.grasel.eu jsou jedním z výstupů projektu Graselovy stezky, který byl podpořen na období březen 2009 – únor 2012 ze zdrojů Operačního programu Cíl 3 přeshraniční spolupráce Česká republika – Rakousko (číslo projektu M00042).