Stezky v roce 2002

Dub 13, 2003

Co se událo na stezkách 2002

Slavonicko – Kouzlo zapomenutého dědictví aneb Jak to všechno začalo …

Koncem roku 2001 byla Slavonická renesanční společnost přizvána Nadací Partnerství k práci na projektu “INTERPRETACE MÍSTNÍHO DĚDICTVÍ”. Jeho model vznikl ve Skotsku, a v příručce se můžeme dočíst, že: ” …. celá interpretace je způsob, jak pomoci lidem ocenit NĚCO, o čem si myslíme, že stojí ZA TO”.
Od ledna 2002 se začala scházet pracovní skupina, která se snažila pojmenovat TO NĚCO, co stojí ZA TO, a za CO na Slavonicku. Jejím cílem bylo navrhnout i realizovat vhodné aktivity přispívající k ochraně, propagaci a péči o místní zajímavosti a cennosti. Projekt byl veřejně prezentován a diskutován v sále ubytovny Pekoro. Pracovní skupina se scházela často a výsledkem její práce byly dva hlavní výstupy projektu: publikování virtuálního katalogu místního dědictví Slavonicka a otevření relaxační a poznávací stezky “Po stopách lupiče J. G. Grasla”. Etapa roku 2002 vyvrcholila zajímavou a bohatě navštěvovanou výstavou v Galerii Slavonice.

Podívejte se, co všechno se událo v roce 2002

18. – 19. května Fotografická dílna I. (přednášky, fotografování v terénu – na “Grázlově stezce”) Organizátor: Ivan Kušiak
25. května Radnice města Slavonice, 17 hodin, zahájení projektu – výstava dobových fotografií Slavonic Organizátor: Slavonická renes. společnost,
25. května Podloubí Panského domu, 18 hodin, Třináctery hodiny – příběh na motivy Jamese Thurbera, loutkové představení divadla Ochotnice z Kampy Organizátor: Kulturní klub – Informační středisko Slavonice,
26. května Loutkářská dílna Organizátor: Ivan Kušiak, na závěr loutkářské dílny, v Galerii v 17 hodin Tři krátká představení
1/2 června Studijní pobyt Soukromého reálného gymnázia “Přírodní škola” o.p.s., botanické bádání na výletní trase “Grázlova stezka” (ve spolupráci se ZŠ Slavonice), Organizátor: Inspirace Slavonice
31. srpna – 1. září Fotografická dílna II. (přednášky, hodnocení prací, fotografování v terénu)
září Studijní pobyt Stanice mladých přírodovědců Praha, Smíchov, geologické bádání na “Grázlově stezce” (ve spolupráci se ZŠ Slavonice)
21. – 22. září Fotografická dílna III. (hodnocení a výběr fotografií na výstavu)
říjen Slavonicko – Kouzlo zapomenutého dědictví – výstava mapující průběh projetu Interpretace leden – říjen 2002 (+vybrané fotografie z fot. dílny)
( + prezentace jednotlivých aktivit, divadelní představení, a další doprovodné zábavné a vzdělávací akce … ) Organizátor: Slavonická renesanční společnost a partneři projektu.

Na projektu spolupracují:

Česká Kanada – občanské sdružení
Ekologická farma Penik – Hana Langová
Inspirace Slavonice – občanské sdružení
Kulturní klub Slavonice – Regionální informační středisko
Slavonická renesanční společnost – občanské sdružení
Zkrášlovací spolek Rudolecko – občanské sdružení
a jednotlivci Ivan Kušiak, Petr Vermouzek, Milan Souček, Petr Pirožek, Antonín Žampach a další

Výletní trasa Český Rudolec – Slavonice “Grázlova stezka”

V dubnu jsme podnikli průzkumnou cestu budoucí stezkou “Cestami Johanna Grasela”. I když nám počasí moc nepřálo, protáhli jsme si patřičně údy, uvědomili si, že se stezkou bude docela dost práce, ale taky to, že je to opravdu krásný kout Slavonicka a že pěší i cyklonávštěvníci získají další možnost strávit u nás hezké chvíle. Zkrášlovací spolek Rudolecko ve spolupráci s Ekologickou farmou Penikov začali pracovat na přípravě nové výletní trasy “Grázlova stezka” mezi Slavonicemi a Českým Rudolcem. Provedlo se značení cesty, úprava povrchu a okolí, instalace laviček a lávek. Na podzim byly do terénu umístěny informační tabule a my domácí i návštěvníci jsme objevili blízká, neznámá a krásná místa Slavonicka: – Grázlovu sluj, – Schillerovy kameny, – psí hřbitov nebo nově opravenou vodní pilu Penikov.

 

Co by Vás mohlo ještě zajímat.