Napsali o nás v tisku.

Čvc 20, 2018

Reportáže a polemiky

Vážený a milý čtenáři, nechceme do již tak nasycené informační džungle přidávat další a další slova, například, kde se co šustlo v médiích o stezkách.
Budeme vybírat a nabízet pouze zajímavé reportáže a polemiky.

14.12.2014 testování elektrostútrů v regionu Graselových stezek

Pozdě, ale přece jsme na sklonku letošního roku začali testovat elektroskútry, které v roce 2015 rozšíří nabídku služeb Návštěvnického centra Graselových stezek.
Krajem loupežníka Grázla se budou tiše prohánět elektroskútry.

13.6.2014 Povýšení pily na Národní kulturní památku.. aneb jak místní spolky přispěly k záchraně unikátní památky

O záchranu vodní pily Penikov (na Graselově stezce nad Č. Rudolcem) se významně zasloužil Zkrášlovací spolek Rudolecko a jeho přátelé (v letech 2001 – 2005), o provoz a údržbu pily od roku 2011 společně s obcí pečuje Slavonická renesanční, o.p.s. V listopadu 2014 vstoupí tato unikátní památka mezi Karlštejny a Kokoříny, stane se národní kulturní památkou.

“Vodní pila Penikov – prohlídka a ukázka pořezu” – prohlídka vodní pily, ukázka pořezu a výklad o pile i jejích dávných stavitelích, Vás vtáhne do obdivuhodného světa zaniklých řemesel našich předků. Prohlídku nabízíme od května do října vždy v sobotu ve 15 hodin, v červenci a srpnu i každou středu a neděli ve 15 hod, délka prohlídky 40 minut, pro skupiny do 15-ti osob, vstupné jednotné 40,- Kč, zakoupit si zde můžete i turistickou známku této technické památky.

21. 5. 2011 Otvírání GS v Č. Rudolci

Otevření Graselovy stezky v Českém Rudolci
V sobotu 21. května 2011 obec Český Rudolec otevřela novou Graselovu stezku. Naučná stezka prochází nejkrásnějšími partiemi přírody ve východní části České Kanady na Rudolecku.

Ráno v 9 hodin se za krásného počasí sešlo téměř 70 turistů z Č. Rudolce, z Markvarce, z Lidéřovic, z Dačic, ze Slavonic a z dalších míst na návsi u kostela, včetně celé rady obce. Starosta pan Antonín Doležal všechny účastníky přivítal a popřál jim příjemné zážitky. Mgr. František Thüringer vydal potřebné organizační pokyny, také přidal tipy na zajímavá místa, která by účastníci neměli cestou přehlédnout a přidal podrobný popis trasy. Pan starosta pak slavnostně přestřihl startovní pásku.

Nová turistická naučná stezka tak byla otevřena pro všechny příznivce turistiky. Na několika místech pak v průběhu trasy předal hlavní organizátor Graselovy stezky Český Rudolec, člen rady obce, pan Dušan Lovětínský účastníkům malé občerstvení ve formě nealkoholických nápojů a ovoce. Turisté, od nejmladších až po nejstarší, si mohli zvolit trasy podle své zdatnosti, a to 5, 7 a 11 km. Šest zúčastněných vzalo s sebou i své psí mazlíčky, samozřejmě zabezpečené na vodítkách. Všichni se vrátili sice trochu unaveni, ale spokojeni, a to i přes některé malé problémy s přehlédnutím značek. To však pořadatelé pro další účastníky trasy Graselovy stezky Český Rudolec odstraní zahuštěním značek G na trase.

Zveme příznivce sportovní turistiky na naši Graselovou stezku. Informace získáte na www.ceskyrudolec.cz nebo www.m-dacicko.cz – členská obec Český Rudolec, na Obecním úřadě Č. Rudolec na tel: 384 496 138 a na mobilu: 602 602 371.

Text a foto: František Thüringer, Jindřichohradecký deník, čtvrtek 26. 5. 2011, s. 8.

14.9.2011 Nový průvodce po Graselových stezkách

1. 7. 2010 Školní přeshraniční projekt

Školní přeshraniční projekt
Autor: Hana Jánská

Hauptschule Dobersberg a Základní škola ve Slavonicích pokračují ve své spolupráci projektem Grázlova stezka. Projekt je připravován od února tohoto roku. Skládá se ze dvou částí, které spolu zdánlivě nesouvisí. J. J. Grázl je postava, kolem které se vše točí.

Důvod, proč právě tuto postavu si obě školy vybraly ke zpracování projektu, rozebral v 1. části projektu Prof. Dr. Harald Hitz z Waidhofenu an der Thaya. Jeho vysvětlení zaznělo na prezentaci celého projektu dne 19. května v dobersberské škole. Zde také proběhla první část předčítání německého textu z vybrané knihy.

A jaká že jsou pojítka, kterými se projekt zabývá? Spojuje nás loupežnická činnost Grázla v pohraničním regionu. Naše děti pak spojuje nechuť k četbě, což je dnes obecně problém mladých.

Zúčastnění žáci dokázali, že tento problém nemusí trápit každého. Čtyři finalisté školní soutěže a čtyři děvčata z naší školy soutěžili, kdo dokáže poutavěji přečíst ukázku z vybrané německy psané knihy a splní kritéria poroty. Nejprve je třeba říci, že pro naše žákyně Sabinu Soukupovou z 8. A, Kristýnu Minářovou a Michaelu Janákovou z 9. A a Růženu Korbelovou z 8. B to nebyl úkol jednoduchý. V cizojazyčném prostředí přednést ukázku v německém jazyce za přítomnosti žáků školy v Dobersbergu, učitelů a zástupců města, to vyžadovalo kuráž a dobrou přípravu. Všechny žákyně sklidily úspěch a Růženě Korbelové se dostalo zvláštního uznání. Po zásluze byla děvčata odměněna jak věcným, tak i peněžním darem.

Druhá část soutěže proběhla v měsíci červnu. Vybraní učitelé dobersberské školy a za českou stranu ředitel školy Mgr. Jiří Hrouda a učitelé Mgr. Luboš Schorný, Mgr. Marie Hroudová, Mgr. Jitka Pavlů a Mgr. Hana Jánská od května zařizovali vše potřebné (trasu, přípravu stanovišť podél Grázlovy stezky, odměny pro zúčastněné atd.). Materiály musely být přeloženy do angličtiny, aby měli všichni stejné podmínky. Dvacet pět žáků ze slavonické školy a stejný počet z Dobersbergu ve věku 13 až 15 let vytvořilo smíšené česko-rakouské skupinky, ve kterých plnili úkoly týkající se rostlin, živočichů a lidí, jejichž činnost je spojena s Grázlovou stezkou (J. G. Grasel, F. Schiller).
Hauptschule Dobersberg a Základní škola ve Slavonicích pokračují projektem Grázlova stezka ve své spolupráci.

Trasa končila u Spálené hájenky. Zde byl ideální prostor pro kontrolu výsledků práce dětí, opékání špekáčků, přátelský fotbálek a zakončení celé akce, při kterém vždy jeden Čech představil nového rakouského kamaráda a naopak. Většina se o to snažila v angličtině, někteří v němčině, ale po celý den se domlouvali, jak uměli. A to byl také smysl celé akce – překonat jazykovou bariéru, ostych a dokázat najít společnou řeč.

Rakousko – český projekt „Grázlova stezka“ volně navazuje na náš školní projekt, kterého se každoročně zúčastňují žáci 6. ročníku. Tentokrát to bylo o to zábavnější, že komunikace mezi českými a rakouskými dětmi na přitažlivé téma přinesla všem obohacení, nové poznatky a jistě i spoustu nečekaných zážitků.

Hana Jánská, červen 2010

18. 3. 2011 Spolkový dům čeká proměna

Slavonice – Německý spolkový dům ve Slavonicích ze 30. let minulého století, který většina místních zná jako bývalé kino, čeká náročná rekonstrukce.

„Všechny prostory domu už máme vyklizené a jsme ve finiši výběrového řízení na dodavatele stavby. Výběrové řízení bylo zahájené začátkem února a přihlásilo se do něj 18 zájemců, z toho sedm si koupilo projektovou dokumentaci, šest z nich podalo nabídku a z toho tři nesplnili požadavky. Takže v současné době vybíráme ze tří nabídek,“ vysvětlila ředitelka Slavonické renesanční obecně prospěšné společnosti Olga Žampová.

Jednou z podmínek zadání, a to důležitou, je podle jejích slov to, že vybraná firma bude spolupracovat s místními firmami, aby část získané dotace zůstala v místě. „Je nám jasné, že se jedná o stavebně velmi komplikovaný projekt za 38 milionů korun, na který by samotné místní firmy nestačily, ale chtěli bychom, aby alespoň deset procent z celkového objemu nákladů řešil nákup služeb u místních firem,“ doplnila Olga Žampová.

Pokud vše půjde, jak má, měli by realizaci rozsáhlého projektu zahájit předáním staveniště v červnu a práce by měly být dokončené v říjnu roku 2012. Do té doby bude Slavonická renesanční společnost působit v náhradních prostorách v měšťanském domě na náměstí v blízkosti hotelu U Růže. „Jsme tam navýsost spokojení. Je to krásný starobylý zrekonstruovaný dům s většími prostory a plynovým topením, nemusíme už topit v kamnech,“ upřesnila Olga Žampová. Se svou činností tedy Slavonická renesanční rozhodně kvůli rekonstrukci nekončí.

„Na tento víkend jsme připravili seminář o tvůrčích silách krajiny vedený Janem Tajbošem. Jeho součástí je také přednáška pro širokou veřejnost, která se uskuteční v sobotu v 19 hodin ve Staré škole ve Slavonicích,“ připojila za pořadatele Jiřina Marková.

Autor:
Stanislava Koblihová, Jindřichohradecký deník, 18. 3. 2011

22. 10. 2004 Cena pro stezku

Za Českou republiku byla Graselova stezka nominována na mezinárodní cenu Heritage Award.

Asociace Environmental Partnership uděluje inovativním projektům zaměřeným na ochranu místního kulturního a přírodního dědictví cenu Heritage Award. V letošním roce ji obdržela polská ekologická nadace Zelená akce za projekt zelené stezky podél řeky Odry. Za Česko byl nominován projekt naučné stezky Johanna Grasela, kterou realizuje Slavonická renesanční společnost.

Graselova stezka je příkladným komunitním projektem (spolupráce několika organizací a jednotlivců) v oblasti péče o kulturní a přírodní dědictví, v oblasti rozvoje venkovské turistiky. Romantická stezka vede místy, kde na začátku 19. století loupil a skrýval se obávaný „grázl“ Johann Georg Grasel. Vede čistou, bohatě zalesněnou krajinou, po lesních cestách a pěšinách. Některé úseky zarostlých a zapomenutých cest jsou stezkami znovu vráceny do života.

Do konce roku bude zpracováno pokračování stezek, které vznikají v úzké spolupráci s rakouskou stranou. Jejich další rozšiřování na česko-rakouském pomezí by se mělo realizovat v letech 2005 – 2006.

Projekt je realizován za podpory Nadace Partnerství a Krajského úřadu Jihočeského kraje.

Asociace Enviromental Partnership je asociace šesti nadací ze zemí Visegradu, Bulharska a Rumunska. Spolupracuje na společných programech, rozvoji a mezinárodní spolupráci. V září nadace formalizovaly dosavadní volnou spolupráci v rámci konsorcia EPCE do Asociace Environmental Partnership for Sustainable Development, která byla registrována na krajském úřadě v Brně.

Olga Žampová, (22. 10. 2004 OŽ)

17. 5. 2003 BBC

Z pera Marka Šálka
Jsou místa, kde jít pěšky je utrpení. Ze silnice odbočuje rozježděná cesta, která po dvou minutách chůze končí černou skládkou nebo kejdou vypuštěnou uprostřed pole. Sešlapané obilí výletníka zavede k mysliveckému posedu, otisky kopýtek se ztrácejí v jeteli.

Pohraniční asfaltky zase nemají jinou logiku než vojenskou, podle které sloužily čtyřicet let. Zarostly snad všechny stezky, které vedly odněkud někam?

Před pár dny jsem se přesvědčil, že ne tak úplně. Ve Slavonicích, městečku s třemi tisícovkami duší na pomezí Rakouska, Čech a Moravy, proběhla malá sobotní slavnost. Nejdřív spadlo prostěradlo ze zbrusu nové informační cedule, vzápětí bouchlo šampaňské a před místní turistickou ubytovnou se ozval nesmělý potlesk. Po krátkém proslovu se vydaly dva tucty shromážděných na cestu rozkvetlou májovou krajinou.

Nové spojení ze Slavonic do Českého Rudolce objevili, zmapovali a vytyčili nadšenci z několika místních spolků. Dvanáctikilometrové putování pojmenovali podle loupežníka Johana Grasela, který zde řádil před dvěma sty lety. V devíti letech měl na triku první loupež, v šestnácti na něj rakousko-uherské soudy vydaly zatykač a když mu bylo osmadvacet, přišly se na jeho popravu podívat stovky vídeňských babek. Říká se, že v okolních lesích často přespával.

Jít pěšky Graselovou stezkou je radost. Prošlapaná pěšina je zbavená kopřiv a pěkně značená.

Les se střídá s loukami, stín se sluncem, tráva s jehličím, maliny s borůvkami. Studánky se proměňují v potůčky, potoky v rybníky. Boží muka, skaliska, jeskyně, psí hřbitov, unikátní pila na vodní pohon. Výletník v každou chvíli ví, kde se právě nachází, odkud a kam míří. Ideál středoevropského putování. Na konci dvě hospody. Den strávený uprostřed České Kanady měl jediný stín. Houf pochodníků tvořili sami organizátoři a jejich hosté ze vzdálenějších míst, z místních lidí nepřišel víceméně nikdo.

Neobtěžoval se ani zástupce slavonické radnice, která zůstává i třináct let po stržení ostnatých drátů v držení komunistů. Občanské iniciativy dokázaly získat desítky tisíc korun z fondů Evropské unie, tím ušetřily peníze obecnímu rozpočtu. Zdarma investovaly svou práci a čas. Komu to vadí?

Kraj, střídavě navštěvovaný a opouštěný přízní osudu, jako kdyby volal do rakouského i českého vnitrozemí o pomoc: Pojďte se podívat, jak je tu krásně! Kašlete na volební výsledky a přijeďte pod bývalou železnou oponu utratit nějaké peníze. Na náměstí je parádní hotel s bazénem a saunou, v recepci si můžete půjčit kolo. Pod věží je útulná kavárna s milou obsluhou a z věže je při jasném počasí vidět do dáli. Někdy až do Evropy.
Marek Šálek

Postřehy a reflexe z otevření Graselovy stezky v sobotu 17. května 2003 z pera známého novináře Marka Šálka. České vysílání Světového servisu BBC.

Co by Vás mohlo ještě zajímat.