Land Art – Označen

Srp 14, 2010

Prolíná mezi minulým a budoucím naším

O Z N A Č E N

Autor: Kristina Vašíčková, Označen, 2010

Prolíná mezi minulým a budoucím naším.
(Umístěné v lese, i když je prvkem městským a materiálem také.)
Připomíná staré čímsi,
do -dnes potkávané.
Vyrobené -dnes, pro nás je nové tedy.
V paměti vzpomenuté, že není samo jediné,
potkáno v lese.
Chce být upomínkovým předmětem
jako z procházky přinesen list javoru,
ostružníku nebo květu lučního. Vylisován,
do herbáře zařazen, označen.

Ti kdo nahlíží prolínání z prostoru města
jsou upomínkou jako objekt tento.
Vnímání jimi do krajiny zaměřeno.
V mysli spojení probíhá protnutím prostor města a lesa.
Těm kdo nahlíží záznam zaznamený.
Nezapomenut. Vylisován. Zařazen. Označen.

Bod vytknutý vodou dešťovou a jejím obrazem napršeným, odraz historii s budoucností, současností spojí v jeden.

Těm, kdo nahlíží záznam zaznamený.

Co by Vás mohlo ještě zajímat.