Francouzský kámen.

Čvc 21, 2011

Romantické zastavení na stezce mezi vodní pilou Penikov a Českým Rudolcem je upomínkou na pány českorudoleckého panství, kteří romanticky udržovali rozsáhlé území kolem Českého Rudolce. V kameni vedle stezky je vytesán nenápadný text, francouzsky, ve kterém se zde hraběnka Eliška vyznává z lásky ke svému manželovi. Další zastávkou připomínající tuto dobu je psí hřbitov, kousek od Francouzského kamene.

Překlad textu v kameni:
“Tento prastarý a úctyhodný kámen
není než střepinkou světa,
kterého již více není.
Tato travou porostlá lavice,
ve stínu těchto stromů,
na břehu tohoto potůčku,
který šepotá v lůnu ticha,
toť pomníčky manželovy něhy.

Zasvěceno oddechu jeho
drahou Eliškou,
Dne 18. září roku 1810″

Co by Vás mohlo ještě zajímat.