Land Art – Označen

Land Art – Označen Prolíná mezi minulým a budoucím naším O Z N A Č E N Autor: Kristina Vašíčková, Označen, 2010 Prolíná mezi minulým a budoucím naším.(Umístěné v lese, i když je prvkem městským a materiálem také.)Připomíná staré čímsi,do -dnes potkávané.Vyrobené...

Land Art – Bambitka

Land Art – Bambitka Kovová bambitka v nadživotní velikosti B A M B I T K A Autoři: Vladan Kolář a Karel Přáda Kovová bambitka v nadživotní velikosti. (Instalace objektu u Graselovy sluje na stezce Slavonice – Český Rudolec – Dolní Bolíkov) Home Co by Vás mohlo...

Land Art – Hrozba

Land Art – Hrozba Domnělý objekt domnělého zájmu H R O Z B A Autoři: Marie Medunová, Václav Vyoral, Marek PiskářekSpoluautoři: Denis Kutina, Jaroslav Karpíšek, Petr ChadimInstalace objektu Penikov Domnělý objekt domnělého zájmu domněle vznikl domnělou...

Land Art – Stereo šibenice

Land Art – Stereo šibenice Objekty na stezkách S T E R E O  Š I B E N I C E Autor: David Kraček (spolupráce Šimon Marek) Dřevěný objekt se dvěma šibenicemi. Do dílny LANDART – umělecké objekty pro Graselovy stezky, Slavonice 2010 se přihlásilo 12 tvůrců –...

Land Art – sochy na stezkách

Land Art – sochy na stezkách Land Art – sochy na stezkách SOCHY NA STEZKÁCH vznikly v roce 2010, v rámci letní Land Art dílny. Zdobí všechny stezky na české straně. Socha LOUPEŽNÍK autora Kurta Gebauera se nachází na stezce okolím Českého Rudolce, HROZBA...