Výstava projektu GS
  Premiéra putovní výstavy projektu „Graselovy stezky“

  Premiéra putovní výstavy projektu „Graselovy stezky“ se uskutečnila v Nové Bystřici v úterý 1. února 2011 na Informačním středisku.

  V rámci projektu Graselovy stezky, který je zaměřen na rozvoj šetrné turistiky v pohraničí, se v úterý 1. února 2011 v 16.00 hodin na Informačním středisku v Nové Bystřici konala první vernisáž výstavy tohoto projektu. Výstava představuje celý projekt od roku 2003, jeho realizátory a spolupracovníky, všech stávajících osm Graselových stezek na velkých barevných poutačích. Součástí výstavy jsou i volně k dispozici mapové letáky, nabídka průvodcovských služeb, propagační materiály dalších poskytovatelů služeb na Graselových stezkách. Výstava bude v Nové Bystřici k vidění do konce února, poté bude putovat po celém regionu.

   „Výstava bude dále putovat po městech a obcích regionu Graselových stezek, což je území mezi jihočeskou Novou Bystřicí a jihomoravskými Novými Syrovicemi a na rakouské straně mezi Dobersbergem a Raabs. Texty výstavy jsou česko-německé i s anglickými souhrny, takže výstava bude využívána i na reprezentaci v zahraniční “, vysvětlila Marková „jako první zahraniční akci připravujeme výstavu v Českém centru ve Vídni v květnu. Na sezónu 2011 pak otevřeme i Návštěvnické centrum Graselových stezek ve Slavonicích“.

  Graselovy stezky jsou projektem v oblasti rozvoje šetrné turistiky, který od roku 2003 přispívá ke společenskému i ekonomickému oživení venkovského slavonického regionu. Od roku 2003 bylo vyznačeno 8 výletních okruhů kolem měst a obcí Česko – rakouského příhraničí  - v okolí Slavonic, Nových Syrovic, Vratěnína, Nové Bystřice, Českého Rudolce a v Rakousku výletní okruhy Graselových stezek kolem Dobersbergu, Karlsteinu a Raabsu.  Idea projektu Graselovy stezky vychází ze snahy zpřístupnit – zviditelnit (ale zároveň nezdevastovat!) = citlivě interpretovat místní dědictví z dob (přelom 18. a 19 století), kdy v kraji pobýval, loupil a skrýval se Johan Georg Grasel, jehož jméno dalo vzniknout hanlivému označení „grázl“. V roce 2004 získal projekt „Graselovy stezky“ ocenění české národní ceny Heritage Award 2003 za přínos k ochraně kulturního a přírodního dědictví a komunitní spolupráci. 

   V roce 2008 získal projekt Graselových stezek podporu ze zdrojů Evropské unie – z Operačního programu Evropská územní spolupráce Rakousko – Česká republika. V letech 2009 - 2011 „doteče“ do pohraničního regionu (jižní Čechy - jihozápadní Morava - dolní Rakousko) 234.715 eur. Cílem projektu je rozvoj přeshraniční šetrné turistiky – stávající stezky budou opraveny, vybaveny, i vyznačeny nové. Projekt přinese zkvalitnění stávajících a zavedení nových služeb pro cestovní ruch, nabídne programy pro rozšíření turistické sezony.

  Info: www.zdrojslavonice.cz, www.grasel.eu
       
  Informační centrum Nová Bystřice,mail: info@novabystrice.cz, paní Vondrová, paní Malinová
  Slavonická renesanční, obecně prospěšná společnost, mail: info@zdrojslavonice.cz, koordinátorka projektu paní Jiřina Marková mobil 733 325 855


  Homepage Stezky Galerie E-shop Služby hostům Život na stezce O loupežníku Graselovi Napsali o nás Mapa webu Kontakt Homepage
  ČeskyEnglishDeutsch

  Facebook Vyrobila firma Grafikraum © 2010 Slavonická renesanční, o.p.s.