Média o nás
1. 7. 2010, Školní přeshraniční projekt

Účastníci projektu u Grázlovy slujeÚčastníci projektu u Grázlovy sluje

Školní přeshraniční projekt

Autor: Hana Jánská

Hauptschule Dobersberg a Základní škola ve Slavonicích pokračují ve své spolupráci projektem Grázlova stezka. Projekt je připravován od února tohoto roku. Skládá se ze dvou částí, které spolu zdánlivě nesouvisí. J. J. Grázl je postava, kolem které se vše točí. 

Důvod, proč právě tuto postavu si obě školy vybraly ke zpracování projektu, rozebral v 1. části projektu Prof. Dr. Harald Hitz z Waidhofenu an der Thaya. Jeho vysvětlení zaznělo na prezentaci celého projektu dne 19. května v dobersberské škole. Zde také proběhla první část předčítání německého textu z vybrané knihy.

A jaká že jsou pojítka, kterými se projekt zabývá? Spojuje nás loupežnická činnost Grázla v pohraničním regionu. Naše děti pak spojuje nechuť k četbě, což je dnes obecně problém mladých.

Zúčastnění žáci dokázali, že tento problém nemusí trápit každého. Čtyři finalisté školní soutěže a čtyři děvčata z naší školy soutěžili, kdo dokáže poutavěji přečíst ukázku z vybrané německy psané knihy a splní kritéria poroty. Nejprve je třeba říci, že pro naše žákyně Sabinu Soukupovou z 8. A, Kristýnu Minářovou a Michaelu Janákovou z 9. A a Růženu Korbelovou z 8. B to nebyl úkol jednoduchý. V cizojazyčném prostředí přednést ukázku v německém jazyce za přítomnosti žáků školy v Dobersbergu, učitelů a zástupců města, to vyžadovalo kuráž a dobrou přípravu. Všechny žákyně sklidily úspěch a Růženě Korbelové se dostalo zvláštního uznání. Po zásluze byla děvčata odměněna jak věcným, tak i peněžním darem.

Druhá část soutěže proběhla v měsíci červnu. Vybraní učitelé dobersberské školy a za českou stranu ředitel školy Mgr. Jiří Hrouda a učitelé Mgr. Luboš Schorný, Mgr. Marie Hroudová, Mgr. Jitka Pavlů a Mgr. Hana Jánská od května zařizovali vše potřebné (trasu, přípravu stanovišť podél Grázlovy stezky, odměny pro zúčastněné atd.). Materiály musely být přeloženy do angličtiny, aby měli všichni stejné podmínky. Dvacet pět žáků ze slavonické školy a stejný počet z Dobersbergu ve věku 13 až 15 let vytvořilo smíšené česko-rakouské skupinky, ve kterých plnili úkoly týkající se rostlin, živočichů a lidí, jejichž činnost je spojena s Grázlovou stezkou (J. G. Grasel, F. Schiller).
Hauptschule Dobersberg a Základní škola ve Slavonicích pokračují projektem Grázlova stezka ve své spolupráci.

Trasa končila u Spálené hájenky. Zde byl ideální prostor pro kontrolu výsledků práce dětí, opékání špekáčků, přátelský fotbálek a zakončení celé akce, při kterém vždy jeden Čech představil nového rakouského kamaráda a naopak. Většina se o to snažila v angličtině, někteří v němčině, ale po celý den se domlouvali, jak uměli. A to byl také smysl celé akce – překonat jazykovou bariéru, ostych a dokázat najít společnou řeč.

Rakousko – český projekt „Grázlova stezka“ volně navazuje na náš školní projekt, kterého se každoročně zúčastňují žáci 6. ročníku. Tentokrát to bylo o to zábavnější, že komunikace mezi českými a rakouskými dětmi na přitažlivé téma přinesla všem obohacení, nové poznatky a jistě i spoustu nečekaných zážitků.

Hana Jánská, červen 2010

Homepage Stezky Galerie E-shop Služby hostům Život na stezce O loupežníku Graselovi Napsali o nás Mapa webu Kontakt Homepage
ČeskyEnglishDeutsch

Facebook Vyrobila firma Grafikraum © 2010 Slavonická renesanční, o.p.s.